Selecteer een pagina

Aanmerkelijkbelanghouder

18 apr 2017DGA, Nieuwsbericht, Ondernemen

Als dga bezit u meer dan 5% van de aandelen in uw bv. Voor de belastingheffing wordt u gezien als aanmerkelijkbelanghouder. De voordelen die u geniet uit dit aanmerkelijk belang zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 25%.

Wanneer precies sprake is van een aanmerkelijk belang heeft u al kunnen lezen in paragraaf 1.1 Gebruikelijk loon. Heeft de bv verschillende soorten aandelen, dan heeft u ook een aanmerkelijk belang wanneer u – al dan niet samen met uw fiscale partner – direct of indirect voor 5% of meer van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder bent.

Meetrekregeling

De aandelen die uw partner houdt – en vice versa – tellen dus mee voor het aanmerkelijkbelangcriterium van 5% of meer. De aanmerkelijkbelangregeling kent echter ook de meetrekregeling voor familieleden. Hebben uw kinderen een gering belang in de bv, dan kunnen zij hierdoor ook zelf onder de aanmerkelijkbelangregeling vallen.

Voorbeelden meetrekregeling

  • Stel u heeft 96% van de aandelen van de bv in uw bezit. U heeft dan zonder enige twijfel een aanmerkelijk belang. Uw zoon heeft de overige 4% van de aandelen. Volgens de hoofdregel heeft uw zoon geen aanmerkelijk belang. Door de meetrekregeling kwalificeert echter ook uw zoon als aanmerkelijkbelanghouder.
  • Wat als u maar 4% van de aandelen in de bv heeft en uw zoon ook 4%? Alhoewel dit samen 8% is, heeft u beiden geen aanmerkelijk belang. Heeft u echter 5% van de aandelen en uw zoon 3%, dan trekt u door uw aanmerkelijk belang uw zoon mee.

Voordeel uit aanmerkelijk belang

De voordelen uit aanmerkelijk belang zijn voor u belast in box 2. Er zijn twee soorten voordelen.

Allereerst het reguliere voordeel. Daaronder valt onder andere een dividend dat door de bv aan u wordt uitgekeerd. Uw bv moet over de uitkering 15% dividendbelasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Het door u ontvangen dividend wordt vervolgens bij u belast in box 2 tegen 25%. De reeds ingehouden dividendbelasting mag u in uw aangifte inkomstenbelasting verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting. Per saldo betaalt u dus 10% belasting over het ontvangen dividend (25% box 2 – 15% dividendbelasting).

Let op! Keer niet zomaar dividend uit! Er moet eerst een uitkeringstoets worden uitgevoerd (zie paragraaf 2.4 Bv-recht). Uw bv moet immers na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Het tweede voordeel is het vervreemdingsvoordeel. Hiervan is sprake als u (een deel) van uw aandelen verkoopt of op een andere manier vervreemdt. Het voordeel is gelijk aan de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs.

Tip: Het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt gezien als een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Fiscale partners mogen dit inkomen in hun aangifte inkomstenbelasting verdelen zoals zij dat wensen, als het totaal maar 100% is.

Verlies uit aanmerkelijk belang

Voordelen uit aanmerkelijk belang hoeven niet altijd positief te zijn. Bij een negatief voordeel lijdt u verlies uit aanmerkelijk belang. Dit verlies mag u verrekenen in box 2 met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorgaande jaar en eventueel van de komende negen jaar.

Verlies omzetten in belastingkorting

Heeft u (en uw fiscale partner) om wat voor reden dan ook geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel een (onverrekend) verlies? U mag dan dit verlies op verzoek omzetten in een belastingkorting.

Let op! De belastingkorting wordt niet automatisch gegeven. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst die de belastingkorting zal vaststellen in een beschikking.

De belastingkorting bedraagt 25% van het onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang. De korting kunt u verrekenen met de belasting en premie volksverzekeringen in box 1. Dit kan echter pas in het tweede jaar nadat het aanmerkelijk belang is geëindigd.

Tip: Stel u heeft na verkoop van uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2017 een onverrekend verlies van € 30.000. Op verzoek kunt u dit verlies omzetten in een belastingkorting van € 7.500 (25% van € 30.000). De Belastingdienst verrekent deze korting automatisch met de over 2019 verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over uw box 1-inkomen. Een eventueel restant van de belastingkorting kan nog worden verrekend tot uiterlijk 2026.Meer weten? Neem direct contact met ons op

Inschrijven voor de nieuwsbrief

10 + 8 =