Selecteer een pagina

Beleggen

18 apr 2017DGA, Nieuwsbericht, Ondernemen, Prive

Is uw bv voldoende winstgevend en zijn er overtollige liquide middelen aanwezig, dan kunt u besluiten om een deel hiervan te gaan beleggen. Als dga verkeert u in een luxe positie als het gaat om beleggen. U kunt namelijk beleggen in privé of beleggen in de bv. Een derde optie is geld lenen van de bv om hier vervolgens in privé mee te beleggen. Bedenk wel dat iedere keuze andere fiscale gevolgen kent.

Beleggen in privé

Om te kunnen beleggen in privé zult u de overtollige liquide middelen uit de bv eerst aan uzelf moeten uitkeren middels een dividenduitkering (denk daarbij aan de verplichte uitkeringstoets, zie paragraaf 2.4 Bv-recht). Over deze dividenduitkering betaalt u het aanmerkelijkbelangtarief in box 2 van 25%. Met de resterende 75%, oftewel het nettodividend, kunt u vervolgens in privé gaan beleggen.

Tip: Van iedere € 1.000 kunt u dus € 750 beleggen.

De waarde van uw beleggingen moet u wel aangeven in box 3. Dat betekent dat u jaarlijks een vermogensrendementsheffing verschuldigd bent, boven het in deze box geldende heffingsvrij vermogen van € 25.000 (€ 50.000 met fiscaal partner). Belegt u in groene beleggingen, dan geldt in box 3 een vrijstelling van maximaal € 57.385 (bij fiscaal partnerschap maximaal € 114.770) en een extra heffingskorting.

Tip: Laat de bv de dividenduitkering pas na 1 januari doen. De nettodividenduitkering waarmee u gaat beleggen, telt dan niet mee op peildatum 1 januari van box 3.

BeleggenMet ingang van 1 januari 2017 heeft box 3 een metamorfose ondergaan. U krijgt voortaan te maken met drie vermogensschijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Hoe groter uw vermogen, hoe meer u kwijt bent aan belasting. Bij een box 3-vermogen van niet meer dan zo’n € 265.000 gaat u er ten opzichte van 2016 kort gezegd op vooruit. Daarboven pakt het nieuwe systeem nadelig uit. Het belastingtarief voor box 3 is 30%.

Beleggen in de bv

Belegt u in de bv, dan voorkomt u in eerste instantie het aanmerkelijkbelangtarief, waardoor u meer overhoudt om mee te beleggen.
De bv is echter wel jaarlijks vennootschapsbelasting verschuldigd over de behaalde rendementen met de beleggingen. Bovendien is ook nog sprake van een latente aanmerkelijkbelangclaim van 25%.

Let op! Het vennootschapsbelastingtarief in 2017 bedraagt 20% over de eerste € 200.000 belastbare winst. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd. Vanaf 2018 is er minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf van € 200.000 wordt dan verlengd naar € 250.000. In 2020 en in 2021 vindt ook nog een verlenging plaats.

Positieve beleggingsresultaten zijn dus belast in de bv. Daar staat tegenover dat beleggingsverliezen in principe aftrekbaar zijn.

Tip: Om vennootschapsbelasting te besparen, kan het aantrekkelijk zijn om te beleggen in 5%-aandelenpakketten. De deelnemingsvrijstelling is dan mogelijk van toepassing (zie paragraaf 2.3 Holdingstructuur en fiscale eenheid).

Overhevelen van verliesgevende beleggingen

Heeft uw bv verliezen geleden op beleggingen, overweeg dan om de beleggingen (tegen reële waarde) over te dragen aan privé en van daaruit verder te gaan met beleggen. Met de overdracht maakt u de verliezen bij de bv definitief en zijn de verliezen voor de bv een fiscale aftrekpost. Wellicht belegt u in privé succesvoller en is er voor u de kans te profiteren van een onbelaste vermogensgroei. De beleggingen vallen overigens wel in uw box 3-vermogen.

Rendement is bepalend

Wat is nu voordeliger? Beleggen in privé, waarbij u dus eerst afrekent tegen het aanmerkelijkbelangtarief en vervolgens belasting betaalt over fictieve rendementen in box 3 of beleggen in de bv, waarbij over de behaalde rendementen moet worden afgerekend in de vennootschapsbelasting en waarop een latente aanmerkelijkbelangclaim rust? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, maar er zijn wel wat vuistregels:

  • Hoe hoger het rendement, hoe aantrekkelijker beleggen in privé wordt. Dat wordt wel even rekenen, want voortaan wordt in box 3 op steeds actuelere basis rekening gehouden met rendement op beleggingsvermogen.
  • Bij lage of negatieve rendementen is beleggen in de bv gunstiger, met name omdat verliezen op een effectenportefeuille normaal gesproken in de vennootschapsbelasting fiscaal aftrekbaar zijn.

Tip: De keuze beleggen in privé of in de bv is voor een groot deel afhankelijk van het verwachte rendement op de beleggingen. Onthoud echter de stelling: in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Vrijgestelde beleggingsinstelling minder aantrekkelijk

De afgelopen jaren werd ook nog weleens gebruikgemaakt van de zogenoemde vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). In een VBI zijn namelijk de beleggingsresultaten vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Bovendien kon op die manier box 2- en box 3-heffing worden uitgesteld. Dat is nu verleden tijd. Op het moment dat overtollig vermogen uit uw bv wordt ondergebracht in een VBI, moet u afrekenen over een eventuele positieve aanmerkelijkbelangclaim. Brengt u box 3-vermogen onder in een VBI, dan is dat niet alleen belast in box 2, maar ook in box 3 als dit vermogen binnen 18 maanden weer terugkomt naar box 3, tenzij u voor dit terughalen een zakelijke reden heeft. Houdt u een aanmerkelijk belang in een VBI, dan moet u jaarlijks in box 2 een forfaitair voordeel in aanmerking nemen. Dat voordeel wordt dit jaar gesteld op 5,39% van de waarde in het economisch verkeer van het aanmerkelijk belang.

Lenen van de bv en beleggen in privé

Nadeel van het beleggen in privé is dat u eerst moet afrekenen. Uw beleggingsvolume neemt hierdoor af met 25%. Dit volumenadeel treedt niet op wanneer u geld leent van de bv en dit geleende geld vervolgens in privé belegt. Voorwaarde is wel dat er geleend wordt tegen zakelijke condities (zie hoofdstuk II Met de bv aan de hand) en dat er dus ook een zakelijke rente wordt afgesproken. De rente die u moet betalen aan de bv is bij u niet aftrekbaar, maar bij de bv wel belast voor de vennootschapsbelasting. De schuld aan de bv valt voor u in box 3, net als de beleggingsportefeuille.

Tip: Geld lenen van de bv voor beleggingen in privé is alleen aantrekkelijk als het rendement op deze beleggingen hoger is dan de nettorente die u aan de bv moet betalen.Meer weten? Neem direct contact met ons op

Inschrijven voor de nieuwsbrief

15 + 14 =