Selecteer een pagina

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en U…

30 jun 2018Geen categorie

Dat de AVG per 25 mei in werking is getreden kan u nauwelijks ontgaan zijn: in de media werd er ruimschoots aandacht aan besteed en ook zult u ongetwijfeld de nodige aanbiedingen hebben gekregen om u in deze te assisteren en te ontzorgen.
Desalniettemin is men in den lande nog lang niet overal AVG-proof.

En wat is AVG-proof nu feitelijk in uw situatie?

De Autoriteit Persoonsgegevensheeft een handige on-line checklist gepubliceerd waarmee u uw AVG-proof zijn in kaart kunt brengen. Door de stappen (met uitleg) te doorlopen ziet u precies wat er nog aan schort. Via onderstaande link kunt u de tool opstarten.

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom

De checklist signaleert, maar daarmee bent u er nog niet: u wilt uiteraard eventuele hiaten in uw AVG-beleid opvullen.
Daartoe kan VDGC u van dienst zijn: sinds enige tijd beschikt VDGC over een verzameling wettelijk getoetste concept-formulieren waarmee u uw AVG-beleid kunt completeren.

Meer weten? Neem direct contact met ons op

Inschrijven voor de nieuwsbrief

15 + 12 =

Meer weten? Neem voor informatie contact op met...

Bert Moll

Vennoot bij VDGC