Selecteer een pagina

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

20 sep 2018Belastingplan, BV, DGA, Nieuwsbericht, Ondernemen

Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.

Lagere tarieven

Btw administratieDe Vpb kent twee tarieven. Zo betaalt een bv voor winsten tot € 200.000 momenteel 20% Vpb en over het meerdere 25%. Deze tarieven worden de komende drie jaar in etappes verlaagd. Het tarief van 20% voor winsten tot € 200.000 daalt in 2019 naar 19%, in 2020 naar 17,5% en uiteindelijk in 2021 naar 16%.

Hogere tarief daalt minder

Het hogere tarief van thans 25% daalt minder dan aangekondigd. Dit in verband met de discussie rond de afschaffing van de dividendbelasting, die ten goede komt aan het grootbedrijf. Het tarief van 25% daalt in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en uiteindelijk in 2021 naar 22,25%. Per saldo daalt het tarief 1,25% minder dan gepland.

  Ontwikkeling vennootschapsbelasting (Vpb) 
  2018  2019  2020  2021 
Winsten tot € 200.000  20%  19%  17,5%  16% 
Winsten > € 200.000  25%  24,3%  23,9%  22,25% 

Tarief box 2 verhoogd

Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt in 2020 en 2021 verhoogd, zij het minder dan aangekondigd in het regeerakkoord. Dit heeft te maken met de geringere daling van de Vpb-tarieven. Het box 2-tarief geldt voor uitgedeelde winst van de bv, dividend, en opgepotte winst bij verkoop van de bv. Het tarief bedraagt thans 25%. Vanaf 2020 geldt een tarief van 26,25% en vanaf 2021 een tarief van 26,9%. Deze laatste is minder hoog dan de aangekondigde 28,5% uit het regeerakkoord.

Wat leveren de plannen u op?

Voorbeeld: Uw bv maakt € 450.000 winst. Hiervan keert u € 200.000 uit als dividend aan uzelf als dga. Ervan uitgaande dat bovengenoemde maatregelen doorgaan, zou u dat in 2021 € 11.075 minder aan belasting kosten dan dit jaar.

Uitwerking

2018:

  • Vpb € 200.000 x 20% + € 250.000 x 25% = € 40.000 + € 62.500 = € 102.500
  • IB (dividendbelasting) € 200.000 x 25% = € 50.000
  • Totale belasting € 102.500 + € 50.000 = € 152.500

2021:

  • Vpb € 200.000 x 16% + € 250.000 x 22,25% = € 32.000 + € 55.625 = € 87.625
  • IB (dividendbelasting) € 200.000 x 26,9% = € 53.800
  • Totale belasting € 87.625 + € 53.800 = € 141.425

Let op! Alle aangekondigde wijzigingen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en kunnen nog veranderen!Meer weten? Neem direct contact met ons op

Inschrijven voor de nieuwsbrief

15 + 2 =